Seimineáir an Údaráis Náisiúnta Míchumais/ICS ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin

Chuamar i bpáirt le Cumann Ríomhaireachta na hÉireann chun sraith seimineár Gréasáin ar inrochtaineacht Gréasáin a fhorbairt agus a chur i láthair chun feasacht a mhúscailt agus chun cabhrú le comhlachtaí poiblí a suíomh Gréasáin agus a bhfeidhmchláir mhóibíleacha a dhéanamh níos sorochtana.

Cén Áit ar Féidir liom Tuilleadh Faisnéise a Fháil?

Tugann an Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais an treoir seo a leanas maidir le hinrochtaineacht agus Dearadh Uilíoch suíomhanna Gréasáin agus feidhmchlár móibíleach: