Nochtadh Cosanta

Ceanglaítear le halt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, go bhfoilseofaí tuarascáil gach bliain maidir leis an líon nochtaí cosanta a rinneadh sa bhliain roimhe agus maidir le haon ghníomhartha a rinneadh mar fhreagairt d’aon nochtaí den sórt sin.

Tá beartas um nochtadh cosanta inmheánach i bhfeidhm againn le haghaidh baill foirne agus conraitheoirí.

Ní bhfuaireamar aon nochtaí cosanta suas go deireadh na bliana 2020.

Tuairisciú maidir le Nochtadh Cosanta