Maidir leis an Údarás Náisiúnta Míchumais

3:11

Ar Lárionad Foirfeachta I nDearadh Uilíoch

Tá ar Lárionad Foirfeachta i nDearadh Uilíoch tiomanta dá chinntiú go ndeartar timpeallachtaí ar féidir le gach duine iad a rochtain, a thuiscint agus a úsáid, beag beann ar a n-aois, a méid, a gcumas nó a míchumas. Is cuid den Údarás Náisiúnta Míchumais é an Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch. Tá an nasc ag barr an leathanaigh seo: www.universaldesign.ie

An Teanga a Úsáidimid

Ar fud an tsuímh Gréasáin seo, úsáidtear na téarmaí “daoine a bhfuil míchumas orthu” agus “daoine faoi mhíchumas” ar bhealach inmhalartaithe. Aithníonn a lán daoine sa ghluaiseacht ar son cearta míchumais in Éirinn go bhfuil an téarma ‘daoine faoi mhíchumas’ ag teacht le samhail ceart sóisialta agus chearta an duine de mhíchumas, ós rud é go meastar go n-aithnítear leis an fhíric gurb iad bacainní sa timpeallacht agus sa tsochaí a mhíchumasaíonn daoine a bhfuil lagú orthu. Mar sin féin, aithnímid freisin gur fearr le daoine eile go n-úsáidfí an téarma “daoine a bhfuil míchumas orthu” de bharr na tuisceana atá sa téarma sin ó nádúr gurb é atá iontu, thar rud ar bith eile, ná neacha daonna a bhíonn i dteideal chearta an duine. Tá sé sin ag teacht leis an teanga a úsáidtear in UNCRPD. Mar fhocal scoir, aithnímid nach ndeir roinnt daoine go bhfuil siad faoi mhíchumas.

Déan Teagmháil Linn

25 Bóthar Chluaidh, Baile Átha Cliath 4, D04 E409

Foghlaim conas ár n-oifig a shroicheadh

Príomhoifig

An tOifigeach Rochtana

An tOifigeach Saorála Faisnéise

Cláraigh lenár Nuachtlitir a fháil

Faigh an t-eolas is deireanaí ar ár bhfoilseacháin, ár nuacht agus ár n-imeachtaí is déanaí le ríomhphost trí huaire nó ceithre huaire sa bhliain.

Léigh an nuachtlitir is déanaí uainn