Nuacht agus Imeachtaí

Nuacht

Nuacht

Report on Compliance with Part 5 of the Disability Act 2005 for 2021

The Report on Compliance with Part 5 of the Disability Act 2005 for 2021 is the sixteenth annual report by the National Disability Authority (NDA) on employment of persons with disabilities in the public sector. The NDA has a statutory role in monitoring the employment of persons with disabilities in the public sector, arising from Part 5 of the Disability Act 2005.

Nuacht

New paper on Personal Assistance Services in Ireland

Nuacht

Maidir leis an Údarás Náisiúnta Míchumais

3:11

An Teanga a Úsáidimid

Ar fud an tsuímh Gréasáin seo, úsáidtear na téarmaí “daoine a bhfuil míchumas orthu” agus “daoine faoi mhíchumas” ar bhealach inmhalartaithe. Aithníonn a lán daoine sa ghluaiseacht ar son cearta míchumais in Éirinn go bhfuil an téarma ‘daoine faoi mhíchumas’ ag teacht le samhail ceart sóisialta agus chearta an duine de mhíchumas, ós rud é go meastar go n-aithnítear leis an fhíric gurb iad bacainní sa timpeallacht agus sa tsochaí a mhíchumasaíonn daoine a bhfuil lagú orthu. Mar sin féin, aithnímid freisin gur fearr le daoine eile go n-úsáidfí an téarma “daoine a bhfuil míchumas orthu” de bharr na tuisceana atá sa téarma sin ó nádúr gurb é atá iontu, thar rud ar bith eile, ná neacha daonna a bhíonn i dteideal chearta an duine. Tá sé sin ag teacht leis an teanga a úsáidtear in UNCRPD. Mar fhocal scoir, aithnímid nach ndeir roinnt daoine go bhfuil siad faoi mhíchumas.

Na tvuíteanna is déanaí

Tabhair cuairt ar ár gcuntas ar Twitter
Tabhair cuairt ar ár gcuntas ar Twitter

Déan Teagmháil Linn

25 Bóthar Chluaidh, Baile Átha Cliath 4, D04 E409

Foghlaim conas ár n-oifig a shroicheadh

Príomhoifig

Tel:+353 (0)1 608 0400 Fax: +353 (0)1 608 9935 Email: nda@nda.ie

An tOifigeach Rochtana

Tel:+353 (0)1 608 0400 Fax: +353 (0)1 608 9935 Email: accessofficer@nda.ie

An tOifigeach Saorála Faisnéise

Tel:+353 (0)1 608 0400 Fax: +353 (0)1 608 9935 Email: foi@nda.ie

Cláraigh lenár Nuachtlitir a fháil

Faigh an t-eolas is deireanaí ar ár bhfoilseacháin, ár nuacht agus ár n-imeachtaí is déanaí le ríomhphost trí huaire nó ceithre huaire sa bhliain.

Léigh an nuachtlitir is déanaí uainn