Nuacht agus Imeachtaí

Nuacht

Imeachtaí

Join us online for our Annual Listening Event: 25 May 2023

Nuacht

ESRI publish NDA funded report – Experimental tests of public support for disability policy

Most people support policies that favour disabled people, but some conceal negative attitudes

Imeachtaí

Webinar: Public attitudes to disability in Ireland: Evidence from Experiments

On Wednesday 19th April at 2.30pm, ESRI researchers will present recent findings from an experimental test of public support for disability policy.

Nuacht

Maidir leis an Údarás Náisiúnta Míchumais

3:11

An Teanga a Úsáidimid

Ar fud an tsuímh Gréasáin seo, úsáidtear na téarmaí “daoine a bhfuil míchumas orthu” agus “daoine faoi mhíchumas” ar bhealach inmhalartaithe. Aithníonn a lán daoine sa ghluaiseacht ar son cearta míchumais in Éirinn go bhfuil an téarma ‘daoine faoi mhíchumas’ ag teacht le samhail ceart sóisialta agus chearta an duine de mhíchumas, ós rud é go meastar go n-aithnítear leis an fhíric gurb iad bacainní sa timpeallacht agus sa tsochaí a mhíchumasaíonn daoine a bhfuil lagú orthu. Mar sin féin, aithnímid freisin gur fearr le daoine eile go n-úsáidfí an téarma “daoine a bhfuil míchumas orthu” de bharr na tuisceana atá sa téarma sin ó nádúr gurb é atá iontu, thar rud ar bith eile, ná neacha daonna a bhíonn i dteideal chearta an duine. Tá sé sin ag teacht leis an teanga a úsáidtear in UNCRPD. Mar fhocal scoir, aithnímid nach ndeir roinnt daoine go bhfuil siad faoi mhíchumas.

Na tvuíteanna is déanaí

Tabhair cuairt ar ár gcuntas ar Twitter

Déar 25 Beal 2023

RT @CEUD_NDA: Looking for some inspiration for your grand challenge submission? Check out some of the amazing entries from the 2022 competi…

Tabhair cuairt ar ár gcuntas ar Twitter

Déan Teagmháil Linn

25 Bóthar Chluaidh, Baile Átha Cliath 4, D04 E409

Foghlaim conas ár n-oifig a shroicheadh

Príomhoifig

Tel:+353 (0)1 608 0400 Fax: +353 (0)1 608 9935 Email: nda@nda.ie

An tOifigeach Rochtana

Tel:+353 (0)1 608 0400 Fax: +353 (0)1 608 9935 Email: accessofficer@nda.ie

An tOifigeach Saorála Faisnéise

Tel:+353 (0)1 608 0400 Fax: +353 (0)1 608 9935 Email: foi@nda.ie

Cláraigh lenár Nuachtlitir a fháil

Faigh an t-eolas is deireanaí ar ár bhfoilseacháin, ár nuacht agus ár n-imeachtaí is déanaí le ríomhphost trí huaire nó ceithre huaire sa bhliain.

Léigh an nuachtlitir is déanaí uainn