Seimineáir an Údaráis Náisiúnta Míchumais/ICS ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin

Chuamar i bpáirt le Cumann Ríomhaireachta na hÉireann chun sraith seimineár Gréasáin ar inrochtaineacht Gréasáin a fhorbairt agus a chur i láthair chun feasacht a mhúscailt agus chun cabhrú le comhlachtaí poiblí a suíomh Gréasáin agus a bhfeidhmchláir mhóibíleacha a dhéanamh níos sorochtana.

Áiríonn Sraith Webinar Oiliúna 2023 na Treorach um Inrochtaineacht Gréasáin dhá sheisiún:

 • Seisiún 1: Dearadh Uilíoch agus baint ag úsáideoirí
 • Seisiún 2: Inrochtaineacht Oiliúint InDesign

Áiríonn Sraith Webinar Oiliúna 2022 na Treorach um Inrochtaineacht Gréasáin ceithre sheisiún:

 • Seisiún 1: Inrochtaineacht: An rogha ceart - Cuimsiú, dearadh uilíoch agus inrochtaineacht i seirbhísí poiblí ar líne
 • Seisiún 2: Conas Doiciméid agus Léirithe Inrochtana a Chruthú
 • Seisiún 3: Tástáil Inrochtaineachta in Aipeanna Soghluaiste
 • Seisiún 4: Fachtóirí eagraíochtúla chun inrochtaineacht a fheabhsú

Áiríonn Sraith Webinar Oiliúna 2021 na Treorach um Inrochtaineacht Gréasáin sé sheisiún:

 • Seisiún 1: Réamhrá ar Threoir an AE maidir le hInrochtaineacht Gréasáin
 • Seisiún 2: Réamheolas ar an Treoir Inrochtaineachta Gréasáin go praiticiúil
 • Seisiún 3: Athbhreithniú ar chomhlíonadh do shuíomh Gréasáin
 • Seisiún 4: Ábhar digiteach inrochtana a chruthú
 • Seisiún 5: Meastóireachtaí Inrochtaineachta agus Torthaí Tástála a Thuiscint
 • Seisiún 6: Inrochtaineacht do Chóip-scríbhneoirí

Cén Áit ar Féidir liom Tuilleadh Faisnéise a Fháil?

Tugann an Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais an treoir seo a leanas maidir le hinrochtaineacht agus Dearadh Uilíoch suíomhanna Gréasáin agus feidhmchlár móibíleach:

Cláraigh lenár Nuachtlitir a fháil

Faigh an t-eolas is deireanaí ar ár bhfoilseacháin, ár nuacht agus ár n-imeachtaí is déanaí le ríomhphost trí huaire nó ceithre huaire sa bhliain.

Léigh an nuachtlitir is déanaí uainn