Fiosrúcháin Ghinearálta

Cuir glaoch orainn: +353+(0)1 608 0400
Seol ríomhphost chugainn: info@nda.ie

Tá ár línte gutháin ar oscailt ó Luan go hAoine ó 9:00am-1:00pm agus 2:00pm-5:00pm.

Dul chuig ár n-oifig

Tá ár n-oifig lonnaithe ag 25 Bóthar Chluaidh, Baile Átha Cliath, D04 E409 Éireann.

Tá rochtain ag iompar poiblí ar oifig an NDA, agus tá stadanna bus Bhus Átha Cliath agus Dublin Bikes ar cíos in aice láimhe. Tá páirceáil Íoc & Taispeáin ar fáil ar Bhóthar Chluaidh ó 10am go 6pm, Luan go hAoine.


Ceisteanna Comhaltaí Oireachtais

Is féidir le Comhaltaí den Oireachtas atá ag lorg faisnéise a bhaineann leis an ÚNM a gcuid fiosrúchán a sheoladh ar ríomhphost chuig seoladh ríomhphoist tiomnaithe OireachtasReps@nda.ie de réir Chiorclán 25/2016 ón DPER maidir le soláthar faisnéise do Chomhaltaí den Oireachtas ag Comhlachtaí Stáit atá faoi choimirce an Oireachtais. Ranna/Oifigí Rialtais.

Cláraigh lenár Nuachtlitir a fháil

Faigh an t-eolas is deireanaí ar ár bhfoilseacháin, ár nuacht agus ár n-imeachtaí is déanaí le ríomhphost trí huaire nó ceithre huaire sa bhliain.

Léigh an nuachtlitir is déanaí uainn