Téama:

Rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas sa saol cultúrtha, caitheamh aimsire, fóillíocht agus spórt in Éirinn a chur chun cinn – Airteagal 30 de chuid UNCRPD

Cathain:

Déardaoin, 24 Deireadh Fómhair 2024, 9:30 – 16.15

Cá:

Ócáid chumaisc a bheidh anseo leis an ionad fisiciúil ag Staid Aviva, Baile Átha Cliath agus beidh rannpháirtíocht ar líne ar fáil freisin

Costas:

Saor in aisce

Scrúdóidh imeacht na bliana seo Airteagal 30 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD) in Éirinn, a dhíríonn ar rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas i saol cultúrtha, caitheamh aimsire, fóillíocht agus spórt.

Tabharfaidh an t-imeacht daoine faoi mhíchumas agus a n-eagraíochtaí ionadaíocha, oifigigh phoiblí agus lucht acadúil le chéile chun na bacainní atá roimh dhaoine faoi mhíchumas agus na réitigh atá beartaithe a phlé. Scrúdóidh sé freisin cleachtais idirnáisiúnta agus forbairtí an Aontais Eorpaigh a bhaineann leis an téama seo, lena n-áirítear foghlaim ó thíortha eile a d'fhéadfadh a bheith mar bhonn eolais do réitigh fhéideartha chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus na bacainní atá le sárú.

Beidh suim ag an gcomhdháil ag:

  • lucht déanta beartas
  • oifigigh na hearnála poiblí
  • oifigigh údaráis áitiúil
  • Eagraíochtaí do Dhaoine faoi Mhíchumas agus eagraíochtaí míchumais eile
  • daoine aonair faoi mhíchumas agus a dteaghlaigh.


Cuirfear sonraí clárúcháin ar fáil níos déanaí.